CHÀO MỪNG KHÁCH NHÂN ĐÊN LÂU NHàCÁC


 

    

LUÔN CÓ THỜI GIAN THOẢI MÁI Ở NHÀ MÌNH NHÉ !

ĐÓNG CỬA NHÀ


Trước hết thành thật xin lỗi các tình yêu đã ủng hộ ta trong thời gian qua, cứ hứa là sẽ không drop truyện, nhưng nay không thực hiện được rồi, ta k sắp xếp được thời gian để edit nữa nên sẽ nghỉ luôn. Chân thành cảm ơn các tình yêu đã luôn theo dõi truyện của ta, nhà này ta vẫn đóng nhưng không khóa, xem như kỷ niệm một thời.
Tạm biệt !

Đứng riêng

CHUNG ĐỘC_Chương 10


Thêm

CHUNG ĐỘC_Chương 9


Thêm

CHUNG ĐỘC_Chương 8


Thêm

ÂM DƯƠNG PHÁP VƯƠNG – Chương 22


Thêm

ÂM DƯƠNG PHÁP VƯƠNG- Chương 21


Thêm

CHUNG ĐỘC – Chương 7


Thêm

Thân ^^


Thêm

ÂM DƯƠNG PHÁP VƯƠNG – Chương 20


Thêm

CHUNG ĐỘC – Chương 6


Thêm

CHUNG ĐỘC – Chương 5


Thêm

CHUNG ĐỘC – Chương 4


Thêm

TỔNG TÀI, NGƯƠI KHÔNG BIẾT XẤU HỔ – Chương 52


Thêm

TỔNG TÀI, NGƯƠI KHÔNG BIẾT XẤU HỔ – Chương 51


Thêm

TỔNG TÀI NGƯƠI KHÔNG BIẾT XẤU HỔ – Chương 50


Thêm

TỔNG TÀI NGƯƠI KHÔNG BIẾT XẤU HỔ – Chương 49


Thêm

TỔNG TÀI NGƯƠI KHÔNG BIẾT XẤU HỔ – Chương 48


Thêm

TỔNG TÀI NGƯƠI KHÔNG BIẾT XẤU HỔ – Chương 47


Thêm

THÔNG BÁO DÀI NGÀY


Thêm

TỔNG TÀI NGƯƠI KHÔNG BIẾT XẤU HỔ – Chương 46


Thêm

Previous Older Entries

QUẢN GIA $.$

PHÓ QUẢN GIA $.$