ĐÓNG CỬA NHÀ


Trước hết thành thật xin lỗi các tình yêu đã ủng hộ ta trong thời gian qua, cứ hứa là sẽ không drop truyện, nhưng nay không thực hiện được rồi, ta k sắp xếp được thời gian để edit nữa nên sẽ nghỉ luôn. Chân thành cảm ơn các tình yêu đã luôn theo dõi truyện của ta, nhà này ta vẫn đóng nhưng không khóa, xem như kỷ niệm một thời.
Tạm biệt !

Advertisements

Đứng riêng

QUẢN GIA $.$

PHÓ QUẢN GIA $.$